Navigácia

Naša mamička

Naša mamička - darček pre mamičku

Podujatia sa zúčastnili žiaci špeciálnych tried 2. až 6.ročníka.  V úvode podujatia sme si so žiakmi pripomenuli, že v nedeľu 13.5. bude významný deň – Deň matiek. Žiaci porozprávali ako doma mamám pomáhajú, za čo všetko by sme si mali matky vážiť.

Po krátkom rozhovore sme sa pustili do výroby darčeka pre mamičku, kytičku kvetov, vyrobenú strihaním, ohýbaním a lepením farebného papiera. Žiaci pracovali v tichosti a samostatne, niektorým žiakom bolo treba s výrobkom trochu pomôcť. Z akcie žiaci odchádzali s krásnou papierovou kytičkou pre mamičku, natešení a usmiati.

Cieľom podujatia bolo vytvoriť jednoduchý darček pre mamičku ku Dňu matiek a pripomenúť si postavenie matky v spoločnosti. Snažili sme sa rozvinúť nasledujúce kompetencie : sociálnu kompetenciu – pomenovať postavenie matky v spoločnosti, naučiť sa pracovať vo väčšej skupine, rešpektovať názor a potreby iného, kompetenciu komunikovať v materinskom jazyku- vyjadriť svoj názor k téme; výtvarné cítenie – vytvoriť malý darček pre mamičku; schopnosť riešiť problém.

Školské akcie

Na tomto mieste nájdete akcie, ktoré organizuje naša škola.

Novinky

Kontakt

  • ZŠ s MŠ Chminianska Nová Ves
    Školská 28, 08233 Chminianska Nová Ves
  • 051/7795214

Fotogaléria