Navigácia

Čítanie v knižnici "Danka a Janka"

Čítanie v knižnici "Danka a Janka"

Podujatie bolo usporiadané  pri príležitosti zamerania mesiaca : ,,Marec mesiac knihy.“ 

Úvod patril krátkemu rozhovoru o úlohe knihy v živote človeka,  prečo sa učíme čítať, aké druhy kníh poznáme, ako sa máme o knihy starať, kde ich môžeme získať, prečo je v živote človeka čítanie literatúry dôležité a pod. Druhú časť akcie tvorilo čítanie žiakov piateho ročníka pre žiakov z I.B triedy, ktorých sme si pozvali ako hostí. Každý prečítal úryvok z knihy Danka a Janka. Prváci odmenili súťažiacich potleskom a vybrali najlepšieho čitateľa triedy. Doplnkom bolo vyhotovenie ilustračných obrázkov z ktorých sme urobili malú výstavku.

Výsledky súťaže:

1. Vanesa Godlová   

2. Martina Dudová

3. Žaneta Dudová

Školské akcie 2018/2019

Na tomto mieste nájdete akcie, ktoré organizuje naša škola.

Novinky

Kontakt

  • ZŠ s MŠ Chminianska Nová Ves
    Školská 28, 08233 Chminianska Nová Ves
  • 051/7795214

Fotogaléria