Navigácia

Čo vieš o krajinách EÚ

Čo vieš o krajinách EÚ

Dňa 16. apríla 2019 sa uskutočnil v rámci geografie vedomostný kvíz pre žiakov 7. ročníka pod názvom Čo vieš o krajinách EÚ. Pred samotnou súťažou mali žiaci za úlohu získať čo najviac informácií o EÚ a jej krajinách. Počas súťaže si najprv jednotlivé súťažné dvojice prezreli powerpointovú prezentáciu o združovaní Európy a následne riešili test o EÚ, v ktorom preukázali veľmi dobre vedomosti. Zodpovedný prístup k tejto súťaži žiaci preukázali aj v pripravených charakteristikách niektorých členských štátoch EÚ. Víťazné dvojice boli odmenené diplomami. A tu je poradie súťažiacich:

1. miesto: Matej Bednár, Samuel Plančár, VII. B,

2. miesto: Tomáš Kundek, Matej Kočan, VII. B,

3. miesto: Tamara Lopuchovská, Michaela Martonová, VII. A.

Školské akcie 2018/2019

Na tomto mieste nájdete akcie, ktoré organizuje naša škola.

Novinky

Kontakt

  • ZŠ s MŠ Chminianska Nová Ves
    Školská 28, 08233 Chminianska Nová Ves
  • 051/7795214

Fotogaléria