Navigácia

Ovládam pravopis?

Ovládam pravopis?

V druhej polovici apríla sa uskutočnila školská vedomostná súťaž pod názvom Ovládam pravopis? Bola zameraná na pravopisné pravidlá v slovenskom jazyku podľa jednotlivých ročníkov. Súťaž prebiehala v dvoch kategóriách a celkovo sa jej zúčastnilo 26 žiakov z 5. – 8. ročníka. Úlohou súťažiacich bolo v pravopisných cvičeniach správne doplniť chýbajúce písmená a čiarky. V I. kategórii boli hneď po prvom kole udelené miesta podľa počtu bodov, v II. kategórii rozhodovanie bolo náročnejšie, pretože viac žiakov malo rovnaký počet bodov, a preto rozhodlo až druhé kolo. Víťazné dvojice boli odmenené diplomami a sladkosťami. A tu je poradie najlepších súťažiacich:

 

I. kategória:

1. miesto: Sandra Zlatohlavá, VI. A, 

2. miesto: Adriana Železníková, V. A,

3. miesto: Samuel Šalamun, VI. A,

4. miesto: J. Bednárová, VI. A; V. Uličná, V. B; M. Zubáková, VI. A.

 

II. kategória:

1. miesto: Peter Ščerbák, VII. A; Daniela Spišaková, VIII. A,         

2. miesto: Lenka Ščavnická, VIII. A,

3. miesto: Patrik Vaško, VIII. A,

4. miesto: M. Martonová, VII. A; T. Kundek, VII. B.

 

Školské akcie 2018/2019

Na tomto mieste nájdete akcie, ktoré organizuje naša škola.

Novinky

Kontakt

  • ZŠ s MŠ Chminianska Nová Ves
    Školská 28, 08233 Chminianska Nová Ves
  • 051/7795214

Fotogaléria