Navigácia

O najkrajšiu kraslicu

Výtvarná súťaž "O najkrajšiu kraslicu"

Cieľom podujatia bolo v rámci  hodín výtvarnej výchovy zábavnou formou vyjadriť svoje umelecké zručnosti ako aj prácu s detailom. Témou bolo stvárnenie veľkonočnej kraslice. Žiaci si vzájomne pomáhali, motivovali sa. Všetci zúčastnení žiaci boli odmení sladkosťami, výhercovia diplomami a vecnými cenami. Súčasťou súťaže bola aj beseda o veľkonočných zvykoch a tradíciách.

Školské akcie 2018/2019

Na tomto mieste nájdete akcie, ktoré organizuje naša škola.

Novinky

Kontakt

  • ZŠ s MŠ Chminianska Nová Ves
    Školská 28, 08233 Chminianska Nová Ves
  • 051/7795214

Fotogaléria