Navigácia

Kontakt

 • ZŠ s MŠ Chminianska Nová Ves
  Školská 28, 08233 Chminianska Nová Ves
 • 051/7795214

 

Školská hymna

Text školskej hymny: Skolska_hymna.pdf

Melódia školskej hymny: Tam_pod_Tatrami.mp3

Termíny školských prázdnin

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2019/2020 nájdete tu: 

Terminy_sk.prazdnin_v_sk.roku_2020_2021.pdf

Školský časopis

Naša tvorba

                                   

Carovna_kniha_rozpravok.pdf      

Pismenkove_basnicky_2019.pdf

Výchovné poradenstvo

 • V prípade akýchkoľvek otázok sa obráťte na výchovnú poradkyňu Mgr. Anu Hekkelovú.

Novinky

 • Vážení rodičia!

  Naša škola sa zapája do programu Spolu múdrejší 3. Tento projekt podporuje školy, ktoré vytvárajú podmienky na zlepšenie vedomostí a zručností žiakov prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania a to v hodinách mimo vyučovania. Cieľom je vyrovnávať rozdiely vo vedomostiach, zručnostiach a spôsobilostiach žiakov, eliminovať riziko opakovania ročníkov, ako aj zmierniť negatívne dopady pandémie na vzdelávanie žiakov.

  Projekt sa bude realizovať v priebehu mesiacov január až jún 2022. Vytvorené budú skupiny po 1-2 alebo 3-5 žiakov, kde budú žiaci jednej triedy a z jedného ročníka. Doučovanie bude zamerané na hlavné vzdelávacie oblasti (slovenský jazyk, matematika, prírodoveda, vlastiveda,...). Výhodou je, že učiteľ bude doučovať individuálne daného žiaka. Do projektu sa môžu zapojiť všetci žiaci, ktorí majú záujem zlepšiť svoje vedomosti, upevniť prebrané učivo, alebo dobehnúť učivo zameškané z akéhokoľvek dôvodu. Harmonogram doučovania bude prispôsobený tak, aby prihláseného žiaka nepreťažoval. Prihlásený žiak absolvuje priemerne 2 vyučovacie hodiny doučovania týždenne.

 • Vážení rodičia,

  po prázdninách sa začína opäť vyučovanie. Na prezenčné vyučovanie nastupujú všetci žiaci 1.-9. ročníka dňa 10.01.2022 (pondelok). Škola bude fungovať podľa doteraz platného Školského semafóru zo dňa 26.11.2021, ktorý môžete nájsť tu: Skolsky_semafor_26_11.pdf.

  Rúška sú povinné pre všetkých žiakov ZŠ.

  Prosíme rodičov, aby svoje deti pred nástupom do školy otestovali AG testom a jeho použitie nahlásili triednym učiteľom najlepšie cez EduPage.

  Prosíme Vás taktiež o vyplnenie Vyhlásenia o bezpríznakovosti cez EduPage, alebo poslať po deťoch jeho papierovú formu, ktorú si stiahnete tu: Bezpriznakovost.doc.

 • Vianoce sú tradične spojené so štedrosťou a rozdávaním radosti a lásky. Keďže sme tento rok kvôli núdzovému stavu a opatreniam nemohli navštíviť dom seniorov v našej obci, potešiť ich spevom a voňavými perníčkami, predsa sme na starkých nezabudli. Okrem toho, že sme sa zapojili do projektu Koľko lásky sa zmestí do škatule, zorganizovali sme aj finančnú zbierku. Za vyzbierané peniaze sme kúpili vitamíny, ovocie a oriešky, aby sme aspoň tak dali starkým v domove najavo, že sme na nich nezabudli. A dúfame, že sa už čoskoro budeme môcť s nimi stretnúť a potešiť ich.

 • Koľko lásky sa zmestí do škatule od topánok?

  Aj my v Základnej škole v Chminianskej Novej Vsi vedieme a učíme žiakov láske k seniorom. V tomto predvianočnom čase sme sa zapojili do projektu „Koľko lásky sa zmestí do škatule od topánok“. Podarilo sa nám vytvoriť a napísať niekoľko vianočných pozdravov, ktoré sme spolu s rôznymi darčekmi pre seniorov zabalili do škatúľ. Veľká vďaka patrí žiakom a ich ochotným rodičom, ktorí bez váhania prispeli množstvom sladkostí, zozbieralo sa veľa kozmetiky, hygienických potrieb a trvanlivých potravín. Doniesli aj ponožky, pančuchy, knihy a iné potrebné veci. Spolu sme naplnili 23 škatúľ. Vyzbierali sme aj vitamíny a ozdobné sviečky. Tie sme odovzdali opatrovateľkám v domove, keďže samotní seniori nesmú disponovať týmito predmetmi.

Novinky

Kontakt

 • ZŠ s MŠ Chminianska Nová Ves
  Školská 28, 08233 Chminianska Nová Ves
 • 051/7795214

Fotogaléria