Navigácia

Rozumieme si navzájom

Rozumieme si navzájom

Vo februári mali žiaci 3.A veľmi peknú akciu zameranú na porozumenie medzi ľuďmi, rovnosť a toleranciu. Žiaci sa rozdelili do skupín a každá skupina dostala banán, ktorý si pokreslili tak, aby vznikol chlapec alebo dievčatko. Každá skupina si myslela, že jej výtvor je ten najkrajší. Rovnako je to medzi dospelými. Každý si myslí, že jeho dieťa je to najlepšie a najkrajšie. Keď sme banány olúpali, zistili sme, že sú rovnaké. Ľudia sú vo svojej podstate tiež rovnakí a preto sa nemôžme posudzovať len podľa oblečenia. V triede boli rómski aj nerómski žiaci. Zistili sme, že naše obkreslené ruky alebo tieň sú však rovnaké, bez ohľadu na farbu pleti alebo kultúru. Dospeli sme k záveru, že ľudí nesmieme posudzovať podľa oblečenia, majetku či farby pleti. Človeka posudzujeme podľa jeho skutkov. Aby sme sa lepšie spoznali a pochopili, musíme spoznávať vzájomné zvyky, kultúru a reč. Preto sme si spoločne vytvorili rómsko-slovenský slovníček. 

Fotografie k článku nájdete tu: http://zschnv.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=30

Školské akcie

Na tomto mieste nájdete akcie, ktoré organizuje naša škola.

Novinky

Kontakt

  • ZŠ s MŠ Chminianska Nová Ves
    Školská 28, 08233 Chminianska Nová Ves
  • 051/7795214

Fotogaléria