Navigácia

Sopky okná do hlbín Zeme, Výstavka minerálov a hornín

Sopky okná do hlbín Zeme, Výstavka minerálov a hornín

Žiaci na tomto projekt začali pracovať po Vianočných prázdninách. Po prebraní učiva bol žiakom zadaný projekt so stručným návodom, ako môžu vytvoriť svoj model sopky, respektíve ak ju kreslili, ktoré časti tam majú byť znázornene.
Projekty boli reprezentované vo vestibule školy. Tu by som chcela pochváliť tvorivosť a pestrú škálu nápadov žiakov pri tvorbe projektov, pretože niektorí žiaci pomocou rodičov, vytvorili nádherné modely.
Spolu pri výstavke sopiek bola aj výstavka hornín a minerálov, ktorú vytvorili žiaci 8.A a 8.B pod vedením pani učiteľky Radačovskej. Túto výstavku sme spojili, pretože aj produktom sopky sú vyvreté horniny, ako sú napríklad čadič, žula a podobne. Sú to všetko prírodné útvary a ich produkty. Minerál a hornina sú väčšinou anorganické prírodniny.

Školské akcie

Na tomto mieste nájdete akcie, ktoré organizuje naša škola.

Novinky

Kontakt

  • ZŠ s MŠ Chminianska Nová Ves
    Školská 28, 08233 Chminianska Nová Ves
  • 051/7795214

Fotogaléria