Navigácia

Usmernenie

Usmernenie k šíreniu koronavírusu

Oznam - Usmernenia k šíreniu koronavírusu

Vážení rodičia a návštevníci našich webových stránok, v súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 zasadal dňa 6. 3. 2020 Ústredný krízový štáb, ktorý prijal viaceré nové opatrenia a zákazy. Na základe uvedených prijatých opatrení Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydáva 2. usmernenie k šíreniu koronavírusu pre školy, školské zariadenia, zamestnancov rezortu školstva a športové zväzy, ktoré nájdete na https://www.minedu.sk/usmernenie-k-sireniu-koronavirusu/

Usmernenie.pdf

usmernenie2_koronavirus.pdf

Oznamy

Na tomto mieste nájdete oznamy týkajúce sa našej školy.

Novinky

Kontakt

  • ZŠ s MŠ Chminianska Nová Ves
    Školská 28, 08233 Chminianska Nová Ves
  • 051/7795214

Fotogaléria