Navigácia

Cestujeme po mape

Cestujeme po mape

Aj v tomto školskom roku sa viacerí žiaci 5. – 8. ročníka zapojili do zábavno-vedomostnej súťaže pod názvom Cestujeme po mape, ktorá je zameraná na preverenie vedomostí získaných na hodinách geografie. Žiaci postupne prechádzali piatimi súťažnými kolami, v ktorých hravou formou plnili jednotlivé úlohy. Súťažným dvojiciam sa v dvoch kategóriách najviac darilo v kole, v ktorom mali vytvoriť správne dvojice z geografických pojmov. V ňom takmer všetci súťažiaci získali maximálny počet bodov. Ale ani práca s mapou nebola pre nich cudzia a s nadšením vyhľadávali zadané miesta. V závere ich trocha potrápili úlohy zamerané na rozvoj čitateľskej gramotnosti. Všetci súťažiaci boli odmenení malými vecnými cenami a diplomami.

A tu sú naši najlepší cestovatelia:

  • I. kategória:

1. miesto: M. Kočan, M. Šatná (VI. B),

2. miesto: P. Ščerbák, M. Martonová (VI. A),

3. miesto: S. Šalamun, L. Majcherová (V. A).

 

  • II. kategória:

1. miesto: M. Kacvinský, S. Popel (VII. B),

2. miesto: S. Kundeková, L. Ščavnická (VII. A),

3. miesto: M. Pustý, N. Hlubeň (VIII. B).

Fotografie k článku nájdete tu: http://zschnv.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=38

Školské akcie

Na tomto mieste nájdete akcie, ktoré organizuje naša škola.

Novinky

Kontakt

  • ZŠ s MŠ Chminianska Nová Ves
    Školská 28, 08233 Chminianska Nová Ves
  • 051/7795214

Fotogaléria