Navigácia

Exkurzia do jaskyne Zlá diera

Exkurzia do jaskyne Zlá diera

Bol pekný piatkový deň. Ráno sme sa všetci stretli v Lipovciach, odkiaľ sme vyrazili k jaskyni Zlá diera. Cestou sme si užívali krásy prírodného prostredia dvoch pohorí – Braniska a Bachurne. Pred samotnou prehliadkou jaskyne nás sprievodca oboznámil s polohou jaskyne, povrchovými celkami, rastlinstvom a živočíšstvom okolitých lesov. Každý z nás dostal prilbu s čelovkou a ja som mala to šťastie obliecť si kombinézu a robiť niečo ako sprievodkyňu. Vošli sme do jaskyne. Najprv cez malý vchod a potom do veľkej časti jaskyne. Pozorne sme počúvali sprievodcov výklad a dozvedeli sme sa mnoho poznatkov o objavovaní jaskyne a o vzniku krasových útvarov. Potom sme zliezli menšiu jaskynnú trhlinu a vyšplhali sa k jazierku, pri ktorom nám pán jaskyniar ukázal veľmi staré kosti zveri a črepy hlinených nádob. Naspäť z jaskyne sme niektorí liezli cez úzku trhlinu, ktorá sa nazýva Trhlina druhého pôrodu. Videli sme aj krásne kvapľové vodopády a vrátili sa späť na povrch. Zaujímavé bolo to, že v jaskyni bol taký čistý vzduch, že keď sme z nej vyšli, poniektorým sa ťažšie dýchalo. Bol to krásny zážitok. Chceme sa poďakovať pani učiteľkám Aronovej a Miščákovej za ich trpezlivosť a nadšenie pre spoznávanie miestnej krajiny. Bol to príjemne strávený deň s milými ľuďmi.

Lucia Kovaľová, IX. A

Fotografie k článku nájdete tu: http://zschnv.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=41

Školské akcie

Na tomto mieste nájdete akcie, ktoré organizuje naša škola.

Novinky

Kontakt

  • ZŠ s MŠ Chminianska Nová Ves
    Školská 28, 08233 Chminianska Nová Ves
  • 051/7795214

Fotogaléria