Navigácia

Biologická olympiáda

Biologická olympiáda

52. ročník okresného kola BIO olympiády , Kategórie E ,, Poznaj a chráň prírodu svojej vlasti“ sa  konal v ABC centre voľného času v Prešove. Zameranie v odbore  botanika bolo - Rastliny našich lesov. Zúčastnení žiaci museli ovládať teóriu 50 predpísaných rastlín,  ich odborné názvy, zatriedenie do čeľadí. Zároveň prezentovali zbierku z 10 prírodnín v danom zameraní. Okresné kolo BIO olympiády pozostávalo z vedomostného testu, z poznávania prírodnín, hodnotenia zbierky.

V odbore  botanika z 12 zúčastnených žiakov obsadila Juliána Kopčíková 8.A – 2. miesto a Martin Kacvinský 7.B - 7. miesto. Obaja sú úspešnými  riešiteľmi  okresného kola BIO O, zároveň žiačka J. Kopčíková postúpila z druhého miesta na krajské kolo.

Krajské kolo BIO O sa konalo dňa 9.5.2018 na ZŠ Sibírskej Prešov. Tejto súťaže sa zúčastnilo celkove 56 žiakov, v odbore botanika 22 žiakov. Oproti okresnému kolu žiaci museli vypracovať a odovzdať záznam z pozorovania 10 rastlín a skúšaní  boli aj ústne z 10 predložených rastlín. J. Kopčíková skončila na 9. mieste. Jej slabšou stránkou bol test, v ostatných častiach súťaže sa jej darilo veľmi dobre. Je úspešnou riešiteľkou KK BIO O a je vôbec prvou žiačkou našej školy, ktorá sa prebojovala na krajské kolo BIO O.

Školské akcie

Na tomto mieste nájdete akcie, ktoré organizuje naša škola.

Novinky

Kontakt

  • ZŠ s MŠ Chminianska Nová Ves
    Školská 28, 08233 Chminianska Nová Ves
  • 051/7795214

Fotogaléria