Navigácia

Biblicko-vedomostná súťaž "Šalamún"

Biblicko-vedomostná súťaž "Šalamún"

Prvý ročník biblicko-vedomostnej súťaže z náboženskej výchovy - ŠALAMÚN sa konal 21. mája a bol určený pre žiakov 6.-8. ročníka. Siedmi súťažiaci si vyskúšali svoje znalosti v troch kategóriách. Každá obsahovala 5 otázok. Prvou kategóriou bol VŚEOBECNÝ PREHĽAD, druhá s názvom KTO SOM? skrývala osobnosti a postavy z kresťanstva a tretia niesla názov BIBLIA. Súťaž prebiehala písomnou formou (otázky žiaci čítali z prezentácie a na pripravené papiere vpisovali len odpovede). Na každú otázku mali zhruba minútu a pol. Najväčší počet bodov a titul Šalamúna získal Sebastián Andreánsky. Po vyhodnotení sa ukázalo, že najväčší problém mali s prvou kategóriou. Takže nabudúce zopakovať základné vedomosti.J Všetci žiaci získali malé vecné odmeny za ochotu a účasť a prví traja aj niečo navyše a diplomy.

Naši traja výhercovia:

  1. miesto Sebastián Andreánsky (6.A)
  2. miesto Martin Kacvinský (7.B)
  3. miesto Ján Marton (8.A)

         

zodp. Mgr. Semančíková

Školské akcie

Na tomto mieste nájdete akcie, ktoré organizuje naša škola.

Novinky

Kontakt

  • ZŠ s MŠ Chminianska Nová Ves
    Školská 28, 08233 Chminianska Nová Ves
  • 051/7795214

Fotogaléria