Navigácia

Ľudové dni

Ľudové dni

V dňoch 23.5 a 24.5.2018 sa triedy našich prváčikov zmenili na šarišské chyže, v ktorých sa celé dva dni  „rečovalo“ po šarišsky a žilo sa životom našich prastarých rodičov. Chyže boli zútulnené ľudovými predmetmi (kolovrátok, pokrovce, krčahy, riady, hrable, obrusy, šatky, sitá, korytá, atď), ktoré naši prváci vzorne v spolupráci s ich rodinami priniesli do školy. Vytvorilo sa tak autentické prostredie našich predkov na dedine. Počas týchto dvoch dní sa „dzifčata i parobci“ oboznamovali s ľudovými tradíciami, zvykmi, životom na dedine, oblečením, jedlom i šarišským nárečím. Po celý čas boli oblečení v ľudových krojoch, čo sa im nesmierne páčilo. Deti v rámci projektu stihli aktivity ako práca s pracovnými listami na ľudovú nôtu, tvorba džbánov a tanierov s ľudovými ornamentmi, pozreli si pútavú prezentáciu o ľudových tradíciách a živote na dedine.  Taktiež sa naučili množstvo šarišských piesní, rečňovaniek, vyčítaniek a tanečných ľudových krokov.  1.B trieda si v rámci tohto projektu pripravila aj krátke ľudové pásmo, ktoré potom pri záverečnom spoločnom posedení s pripravenými koláčmi odprezentovala prítomným rodičom,  starým rodičom a vedeniu školy. Tento projekt mal za cieľ vzbudiť u žiakov záujem o naše východniarske tradície, o naše nárečie a celkovo o ľudovú tvorbu a kultúru vôbec. Pozitívne hodnotíme aj  výraznú spoluprácu rodičov na príprave tohto projektu (napečením koláčov, prípravou krojov, zariadením chyže). Podľa reakcií detí aj rodičov sa tento projekt nadmieru vydaril, a preto veríme, že sa stane novou školskou tradíciou.

Fotografie k článku nájdete tu: http://zschnv.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=44

Školské akcie

Na tomto mieste nájdete akcie, ktoré organizuje naša škola.

Novinky

Kontakt

  • ZŠ s MŠ Chminianska Nová Ves
    Školská 28, 08233 Chminianska Nová Ves
  • 051/7795214

Fotogaléria