Navigácia

Botanikiáda

Botanikiáda

Botanikiáda je súťaž určená pre žiakov 5.ročníka ZŠ. V dňoch 23.-27.4.2018 sa tejto súťaže zúčastnili aj piataci našej školy. Prvé kolo tejto súťaže prebiehalo on-line, kde žiaci vypĺňali test, ktorý pozostával z 20 otázok. Otázky sa týkali učiva biológie v 5.ročníku ZŠ.

Žiačky M.Zubáková a S.Zlatohlavá z 5.A triedy, ktoré získali v teste najviac bodov, sa zúčastnili obvodného kola v Botanickej záhrade v Košiciach dňa 30.5.2018. Tento rok sa súťaž venovala „Botanika na tanieri“. Okrem nových vedomostí a pekných zážitkov, si domov doniesli aj vlastnoručne presadenú rastlinku.

Školské akcie

Na tomto mieste nájdete akcie, ktoré organizuje naša škola.

Novinky

Kontakt

  • ZŠ s MŠ Chminianska Nová Ves
    Školská 28, 08233 Chminianska Nová Ves
  • 051/7795214

Fotogaléria