Navigácia

Dospelí čítajú deťom

Dospelí čítajú deťom

     Naši žiaci využili mesiac marec ako mesiac knihy na to, aby pozvali do školskej knižnice rodičov, prípadne iných dospelých, aby im prečítali zaujímavé príbehy, poviedky, rozprávky či povesti. V úvode každej hodiny vyučujúce slovenského jazyka a literatúry vysvetlili žiakom, prečo práve marec je mesiacom knihy, prezradili im, ako knihy vznikali a aj to, prečo je dôležité čítať.

     Medzi žiakov V. A triedy prišla p. Železníková, ktorá žiakom čítala z knihy Povesti o slovenských hradoch a zámkoch. Čítanie žiakov veľmi zaujalo a aj oni sa chceli pochváliť, ako vedia čítať. Ukázali svoje majstrovstvo čítaním ľubovoľne vybratej knihy rozprávok. Po prečítaní zahrnuli p. Železníkovú otázkami, ktoré sa týkali jej školských čias.

     Do V. B triedy ochotne prišla p. Miškufová, ktorá žiakov voviedla do sveta škriatkov svojím pekným čítaním z najnovšej knihy G. Futovej Hups, Rups a Šups. A aby nebola sama, tak sa k nej „do čítania“ pridala aj ich pani učiteľka. V ďalšej časti sa predstavili v tzv. rolovom čítaní (v tomto prípade dievčatko Amálka a škriatok Hups). V závere im žiaci spontánne a so záujmom dávali rôzne otázky. Chceli sa dozvedieť, aký vzťah ku knihám majú ich „dospelé čitateľky“. Táto aktivita sa piatakom veľmi páčila, pretože si mohli aspoň na chvíľu vymeniť úlohy s dospelými.

     Žiakov VI. A triedy svojou návštevou v školskej knižnici prekvapila p. Slezáková. Spolu s pani učiteľkou slovenského jazyka a literatúry si pripravili na čítanie najzaujímavejšie poviedky z knihy J. Rezníka Oči plné oblohy, ktorými priblížili žiakom najkrajšie okamihy z detstva M. R. Štefánika, najznámejšieho národného hrdinu. Ukážky sa žiakom veľmi páčili a na základe nich dokázali odpovedať na otázky, kde je prameň jeho pozitívnych vlastností, zdroj všestranných záujmov a hlboká láska k slovenskému národu.

     Žiakom VII. B triedy prišla priblížiť tému čítania a knihy z pohľadu dospelého p. Emília Ivanková. Je to úžasná  stará  mama žiaka z tejto triedy. Prečítala úryvok z knihy Povesti zo Spišského hradu a potom všetkých prekvapila recitovaním básní Turčín Poničan, Mor ho! a balady Žltá ľalia. Porozprávala, ako to bolo, keď ona chodila do školy a musela sa učiť na výborné známky, lebo inak by bol problém doma. Hovorila, že po návrate zo školy sa musela starať o mladších súrodencov, pomáhať okolo hospodárstva a až tak sa mohla venovať učeniu. Hovorila o veľkej láske ku knihám a o tom, že mnohé má prečítané aj viackrát. Nakoniec zarecitovala báseň venovanú matkám a ženám učiteľkám všeobecne. Všetci spoločne skonštatovali, že jedna vyučovacia hodina im nestačila a táto bude tá, ktorá sa im hlboko vryje do mysle.

Školské akcie 2018/2019

Na tomto mieste nájdete akcie, ktoré organizuje naša škola.

Novinky

Kontakt

  • ZŠ s MŠ Chminianska Nová Ves
    Školská 28, 08233 Chminianska Nová Ves
  • 051/7795214

Fotogaléria