Navigácia

Naše múzeum - výstava historických pamiatok

Naše múzeum - výstava historických pamiatok

V mesiaci marec sme zrealizovali vo vestibule školy výstavu historických pamiatok nášho regiónu Šariš. Žiaci druhého stupňa zozbierali, roztriedili a popísali exponáty na hmotné a písomné pramene. Vystavili sme kroje, čižmy, keramiku, náradie, nástroje, petrolejovú lampu a iné. Sme radi, že žiaci majú záujem o históriu a zároveň o svoju minulosť, ktorú spoznávajú prostredníctvom týchto hmotných prameňov.

Školské akcie 2018/2019

Na tomto mieste nájdete akcie, ktoré organizuje naša škola.

Novinky

Kontakt

  • ZŠ s MŠ Chminianska Nová Ves
    Školská 28, 08233 Chminianska Nová Ves
  • 051/7795214

Fotogaléria