Navigácia

Krok za krokom k slušnému správaniu

Etiketa platí všade

Stručné zhodnotenie podujatia:

V mesiaci marec sme pokračovali v projekte, ktorý uskutočňujeme v tomto školskom roku: Krok za krokom k slušnému správaniu. Ďalšou témou bolo etiketa platí všade. Začali sme  motivačnou ukážkou z CD Spievankovo- čarovné slovíčka. Žiačka Vanesa Godlová nám prečítala z knihy Tajomstvá slušného správania časť: Etiketa platí všade. Po prečítaní sme si zo žiakmi predviedli jednotlivé situácie slušného správania a dodržiavania etikety. Na záver každý nakreslil, v obrázkovej forme, jedno pravidlo. Práce sú vystavené na chodbe pri špeciálnych triedach.  Akcia sa žiakom veľmi páčila a už teraz sa tešia na ďalšiu časť projektu.

       

Školské akcie 2018/2019

Na tomto mieste nájdete akcie, ktoré organizuje naša škola.

Novinky

Kontakt

  • ZŠ s MŠ Chminianska Nová Ves
    Školská 28, 08233 Chminianska Nová Ves
  • 051/7795214

Fotogaléria