Navigácia

Beseda s pani Tiškovou

Beseda s pani Tiškovou

V pondelok 15. marca 2019 sa uskutočnila beseda s pani Tiškovou. Veľmi pútavo nám rozprávala o vojne a o jej zážitkoch z nej. Zmienila sa tiež o pomeroch v jej bydlisku počas bojov, ktoré tam prebiehali.

Bol som aj trochu sklamaný ako sú naše učebnice a webstránky obsiahnuté klamlivými informáciami o Štefánikovi. Niektoré momenty jej rozprávania boli až zdrvujúce, keď spomínala smrť svojho brata a celkovo priebeh vojny, ktorú my poznáme ako 1. svetovú vojnu a 2. svetovú vojnu. Staršie generácie si ju pamätajú ako hroznú a ešte horšiu. Pani Tišková sa nebála vyjadriť svoje spomienky s humorom, ale aj s ľútosťou. Hovorila aj o odvážnosti detí, ktoré pomáhali partizánom, aby sa pripravili na boj.  Rozprávala o nemeckom vojakovi, ktorý bol nepriateľom, ale mal v sebe aj niečo dobré a ľudské, lebo dal dedinským deťom na Vianoce sladkosti. Odovzdala nám aj informáciu, že jej otec pracoval so Štefánikom a o tom ako v deň, keď tragicky zahynul, držal v ruke neznámy dokument, ktorý pravdepodobne súvisel s budúcnosťou slovenskej krajiny.

Určite to bolo pre mňa zaujímavým obohatením bežného vyučovania, aké poznáme. A počuť rozprávať človeka, ktorý to nielen počul v škole, ale tie pocity a smutné príhody aj zažil. Je škoda, že takých ľudí,  ktorí poznajú našu históriu tak ako bola nie ako sa hovorí, že bola už medzi nami zostalo len pár. Budúce generácie to už nebudú môcť počuť z prvej ruky. Veľmi ma to zaujímalo a uvítal by som viac takýchto prednášok v podaní ľudí, ktorí to zažili z iného uhla pohľadu.

Marián Seman a žiaci IX.A

Fotografie k článku nájdete tu: http://zschnv.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=69

Školské akcie 2018/2019

Na tomto mieste nájdete akcie, ktoré organizuje naša škola.

Novinky

Kontakt

  • ZŠ s MŠ Chminianska Nová Ves
    Školská 28, 08233 Chminianska Nová Ves
  • 051/7795214

Fotogaléria