Navigácia

Biologická olympiáda

Biologická olympiáda

53. ročník okresného kola BIO olympiády , Kategórie E ,, Poznaj a chráň prírodu svojej vlasti“ sa  konal v ABC centre voľného času v Prešove. Zameranie v odbore  botanika bolo - Rastliny vôd a ich okolí. Zúčastnení žiaci museli ovládať teóriu 50 predpísaných rastlín,  ich odborné názvy, zatriedenie do čeľadí. Zároveň prezentovali zbierku z 10 prírodnín v danom zameraní. Okresné kolo BIO olympiády pozostávalo z vedomostného testu, z poznávania prírodnín, hodnotenia zbierky.

V odbore  botanika z 8 zúčastnených žiakov obsadil Martin Kacvinský 8.B - 5. miesto. Získal zo 150 bodov 127 a je  úspešným  riešiteľom  okresného kola BIO O.

Školské akcie 2018/2019

Na tomto mieste nájdete akcie, ktoré organizuje naša škola.

Novinky

Kontakt

  • ZŠ s MŠ Chminianska Nová Ves
    Školská 28, 08233 Chminianska Nová Ves
  • 051/7795214

Fotogaléria