Navigácia

Deň narcisov

Deň narcisov

Dňa 11.4.2019 sa  vo vestibule našej školy uskutočnila dobrovoľná finančná zbierka na podporu onkologických pacientov v spolupráci ŠPZ . Žiaci boli s touto akciou oboznámení v rozhlasovej relácii dňa10.4.2019, ktorú pripravili žiaci 8.A triedy s  pani učiteľkou Mgr. Prextovou. K dobrovoľnej finančnej zbierke pripeli žiaci školy, učitelia  ZŠ   a MŠ , ale aj zamestnanci školskej jedálne a ostatní nepedagogickí zamestnanci.  Žiaci 8.A triedy pomáhali pri finančnej zbierke nielen v priestoroch školy, ale aj v obci. Ďakujeme za pomoc aj príspevok .                                                   

Školské akcie 2018/2019

Na tomto mieste nájdete akcie, ktoré organizuje naša škola.

Novinky

Kontakt

  • ZŠ s MŠ Chminianska Nová Ves
    Školská 28, 08233 Chminianska Nová Ves
  • 051/7795214

Fotogaléria