Navigácia

Anglické divadelné predstavenie

Divadelné predstavenie v anglickom jazyku pod názvom „The bold rabbit in Africa“ alebo „Smelý zajko v Afrike“

Členovia Divadelného centra z Martina zábavnou formou pripomenuli deťom príbeh o smelom zajkovi, ktorí sa tentokrát vybral do Afriky. Divadelné predstavenie bolo spracované na motívy knihy J. C. Hronského. Žiaci si opätovne zaspomínali na zajka, ktorému nestačilo vidieť svet iba raz, ale ešte viac posmelený predchádzajúcimi skúsenosťami odchádza do sveta aj so svojou žienkou, na svojom aute, a to rovno do africkej púšte. Tu vystupuje väčšinou ako odvážny, vystatovačný, no hlavne smelý a slávny. Práve tieto vlastnosti ho robia populárnym.

Predstavenie ponúklo deťom hravosť, podnietilo fantáziu a vďaka pesničkám a hovorenému slovu v angličtine aj slovenčine ich určite zaujalo. Pre žiakov I. stupňa bol síce text mierne náročný, no len tak si mohli uvedomiť nutnosť svoje znalosti s cudzieho jazyka stále rozvíjať.

Bolo to súčasne vtipné predstavenie, ktoré vyzdvihlo túžbu cestovať, spoznávať svet, chuť učiť sa a zmúdrieť a v neposlednom rade aj nutnosť ovládať cudzie jazyky.

Cieľom podujatia bolo nielen hravou formou spropagovať angličtinu, zmotivovať žiakov k jeho učeniu, ale aj upevňovať ich vzťah k cudzím jazykom vôbec, ďalej rozvinúť nasledujúce kompetencie: sociálnu kompetenciu a kompetenciu komunikovať v cudzom jazyku.

Školské akcie 2018/2019

Na tomto mieste nájdete akcie, ktoré organizuje naša škola.

Novinky

Kontakt

  • ZŠ s MŠ Chminianska Nová Ves
    Školská 28, 08233 Chminianska Nová Ves
  • 051/7795214

Fotogaléria