Navigácia

Jack and Joe

Jack and Joe

Členovia Divadelného centra z Martina zábavnou formou opísali v inscenácii  zdanlivo neškodné situácie v živote dvoch bratov. Išlo o jednovaječné dvojičky Jack a Joe.

Pred nami sa rozohral vtipný príbeh nabitý akciou o záchrane života a všetkých peripetiách, ktoré s tým môžu súvisieť. Postavy charakterizujúce život v USA dodávali inscenácii dynamiku a nečakané zvraty udalostí diváka priam vtiahli do deja.

Bolo to vtipné i vážne predstavenie. 90 % hovoreného slova bolo v angličtine. Doplnené bolo ústnym prekladom niektorých nových slov, aby lepšie pochopili význam predstavenia aj menej zdatní žiaci. Bolo to akýmsi novým prvkom v tomto anglicko-slovenskom predstavení, ktoré je koncipované ako inscenovaná učebná pomôcka.

Cieľom podujatia bolo nielen hravou/divadelnou formou spropagovať angličtinu vo všeobecnej rovine, ale aj konkrétne získať vedomosti o hodnote poctivosti, vzájomnej pomoci, spolupatričnosti, a to v našom, aj multikultúrnom svete. Okrem toho žiaci mali počas predstavenia možnosť súčasne si porovnávať jednotlivé postavy a zhodnotiť ich klady a zápory. Lebo takáto rôznorodosť ľudí je všade okolo nás.

Úlohou bolo aj rozvinúť nasledujúce kompetencie: sociálnu kompetenciu a kompetenciu komunikovať v cudzom jazyku.

Školské akcie 2019/2020

Na tomto mieste nájdete akcie, ktoré organizuje naša škola.

Novinky

Kontakt

  • ZŠ s MŠ Chminianska Nová Ves
    Školská 28, 08233 Chminianska Nová Ves
  • 051/7795214

Fotogaléria