Navigácia

Čitateľský oriešok

Čitateľský oriešok

Aj v tomto roku sa žiaci III. A triedy zapojili do 6. ročníka celoslovenskej čitateľsko – výtvarnej súťaže „Čitateľský oriešok“, ktorá rozvíja u žiakov čítanie s porozumením, logické myslenie a vnímanie medzipredmetových vzťahov.

Z celkového počtu vyše 35 000 prác, ktoré sa do súťaže prihlásili, odborná porota vybrala 1322 kresieb ( 333 kresieb za každý ročník).

Veľmi nás potešila správa, že postupujúcou prácou, čiže finalistkou, sa opäť stala aj kresba našej Danielky Harničarovej.

Hlasovanie verejnosti bude do 26. marca do 12. hodiny. Preto prosíme všetkých aj priateľov našej školy o hlasy pre našu Danielku.

Školské akcie 2019/2020

Na tomto mieste nájdete akcie, ktoré organizuje naša škola.

Novinky

Kontakt

  • ZŠ s MŠ Chminianska Nová Ves
    Školská 28, 08233 Chminianska Nová Ves
  • 051/7795214

Fotogaléria