Navigácia

Puškinov pamätník

Puškinov pamätník – súťaž v prednese poézie a prózy

Žiaci 8.-9. ročníka ZŠ súťažili v prednese poézie a prózy v ruskom jazyku. Súťaže sa zúčastnili vybraní žiaci. Členovia poroty p. Zubáková a p. Petričková si všímali náročnosť a výber diela, jeho prednes a správnu výslovnosť. Do hlasovania sa zapojili aj samotní žiaci. Za najkrajší prednes sme ocenili týchto žiakov:

 

Výsledky súťaže:   

8. ročník

1. miesto   Matej Bednár VIII.B

2. miesto   Anna Pustá VIII.B

3. miesto   Marcela Šatná VIII.B

 

 

9. ročník

1. miesto Sára Kundeková IX.A

2. miesto Jozef Lopuchovský, Roman Miškuf IX.A

3. miesto Marián Fedor IX.A

Školské akcie 2019/2020

Na tomto mieste nájdete akcie, ktoré organizuje naša škola.

Novinky

Kontakt

  • ZŠ s MŠ Chminianska Nová Ves
    Školská 28, 08233 Chminianska Nová Ves
  • 051/7795214

Fotogaléria