Navigácia

Návšteva Knižnice POH v Prešove

Oddelenie cudzojazyčnej literatúry

Navštívili sme Knižnicu POH, oddelenia cudzojazyčnej literatúry. Absolvovali sme prednášku o vzniku a aktivitách tohto bývalého britského centra, terajšieho oddelenia cudzojazyčnej literatúry. Okrem toho sme mali možnosť vidieť ďalšie priestory tejto historickej budovy a zoznámiť sa s výstavkou fotiek historického Prešova z čias 2.sv. vojny a množstvom kníh, novín a časopisov z regiónu Prešov, ktoré sa tu zhromažďujú počas celého roka.  

Cieľom podujatia bolo aj zoznámiť žiakov nielen s históriou kolégia a jeho priestormi, ale i možnosťou navštevovať ho a zapožičať si tam rôzne knihy (učebnice, slovníky, romány, poviedky, časopisy, ap.), a to v anglickom jazyku. Či už teraz, alebo v budúcnosti počas štúdia na stredných a vysokých školách.

Školské akcie 2019/2020

Na tomto mieste nájdete akcie, ktoré organizuje naša škola.

Novinky

Kontakt

  • ZŠ s MŠ Chminianska Nová Ves
    Školská 28, 08233 Chminianska Nová Ves
  • 051/7795214

Fotogaléria