Navigácia

O mobiloch a telefonovaní

O mobiloch a telefonovaní

V mesiaci február sme pokračovali projekte, ktorý uskutočňujeme v tomto školskom roku: Krok za krokom k slušnému správaniu. Ďalšia téma bola o mobiloch a telefonovaní. Začali sme  motivačnou ukážkou telefonovania. Tejto úlohy sa s radosťou ujal žiak Nikolas Bendík. Predviedol nám ukážku ako telefonuje s kamarátom. Žiakov táto ukážka veľmi pobavila a následne sme si porozprávali zásady pri telefonovaní. Prvou zásadou je byť vecný a stručný. Uviesť dôvod prečo voláme, aby sme na to nezabudli. Taktiež nezabúdať, že nás zvonenie môže zastihnúť kdekoľvek a kedykoľvek. Preto mobil občas aj vypíname. Napríklad u lekára, v divadle, v kine, na podujatiach, ktoré si vyžadujú pozornosť, alebo vážnosť. Netelefonujeme tam, kde by náš rozhovor mohol „baviť“ ostatných. Je dobré si zapamätať niektoré dôležité čísla telefónu: 150- hasiči, 155/112- záchranná služba, 158- polícia.

Na záver každý nakreslil, v obrázkovej forme, jedno telefónne číslo.  Akcia sa žiakom veľmi páčila a už teraz sa tešia na ďalšiu časť projektu.

Školské akcie 2019/2020

Na tomto mieste nájdete akcie, ktoré organizuje naša škola.

Novinky

Kontakt

  • ZŠ s MŠ Chminianska Nová Ves
    Školská 28, 08233 Chminianska Nová Ves
  • 051/7795214

Fotogaléria