Navigácia

Rada školy

 

Noví členovia Rady školy na funkčné obdobie 2021 – 2025:

 

1. Mgr. Erika Čuchranová – za pedagogických zamestnancov ZŠ

 

2. Katarína Korčáková – za pedagogických zamestnancov MŠ

 

3. Pavol Derner – za nepedagogických zamestnancov ZŠ

 

4. Jana Kozáková – za rodičov ZŠ

 

5. PaedDr. Zuzana Imrichová – za rodičov ZŠ

 

6. Mária Jakubková – za rodičov ZŠ

 

7. Štefan Harničár – za rodičov MŠ

 

8. Zuzana Dolinská – delegovaný zástupca zriaďovateľa

 

9. Stanislav Miškuf - delegovaný zástupca zriaďovateľa

 

10. Agáta Miškufová - delegovaný zástupca zriaďovateľa

 

11. Miroslava Uličná - delegovaný zástupca zriaďovateľa

Novinky

Kontakt

  • ZŠ s MŠ Chminianska Nová Ves
    Školská 28, 08233 Chminianska Nová Ves
  • 051/7795214

Fotogaléria