Navigácia

Rada rodičov

Triedni dôverníci šk.rok 2021/2022

I.A - p.Šalamunová

I.B - p.Jačišinová

II.A - p.Miškufová

II.B - p.Gargaliková

III.A - p.Imrichová

III.B - p.Schmidtová

IV.A - p.Rigasová

IV.B - p.Bendíková

V.A - p.Šalamunová

V.B - p.Dugasová

VI.A - p.Strakayová

VII.A - p.Ježová

VII.B - p.Hudáková

VIII.A - p.Kozáková

VIII.B - p.Polohová

IX.A - p.Hudáková

IX.B - p.Gruľová

V.-VI.C - p.Kalejová

VIII.C - p.Godlová

IX.C - p.Dudová

 

Novinky

Kontakt

  • ZŠ s MŠ Chminianska Nová Ves
    Školská 28, 08233 Chminianska Nová Ves
  • 051/7795214

Fotogaléria